JUGANDO CON MUELLES


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề JUGANDO CON MUELLES
Mô tả La actividad consiste en utilizar la animación para completar las preguntas y tablas que aparecen en el documento
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Hooke, fuerzas, gravedad, muelles, peso
Mô phỏng Quả cân và lò xo


Tác giả Laureano Costarrosa
Trường / Tổ chức IES Séneca
Ngày đăng ký 24/04/2018
Ngày cập nhật 24/04/2018