Electrical circuits in virtual laboratory


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electrical circuits in virtual laboratory
Mô tả Activities of design and analysis of electrical circuits in virtual laboratory
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá analysis, design, electrical circuits, virtual laboratory
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo


Tác giả Alfonso Pontes-Pedrajas
Trường / Tổ chức University of Córdoba (Spain)
Ngày đăng ký 19/04/2018
Ngày cập nhật 19/04/2018