Laboratorio de datación radiactiva


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Laboratorio de datación radiactiva
Mô tả Traducción al español de la actividad sugerida por el equipo de phet
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá datacion radiactiva vida media
Mô phỏng Game định thời bằng phương pháp phóng xạ


Tác giả Elizabeth Villanueva
Email liên lạc evillanueva@ug.uchile.cl
Trường / Tổ chức Colegio Alberto Pérez
Ngày đăng ký 08/04/2018
Ngày cập nhật 08/04/2018