Resistivity Worksheet


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Resistivity Worksheet
Mô tả Students develop methods to investigate the impacts of resistivity, length, and area on resistance. https://docs.google.com/document/d/1_nTqMT3-KZl1HrbQHBWWbiy6Ibr0rMmXMuJLQvxm0xk/edit
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá circuits, resistance
Mô phỏng Điện trở (HTML5), Điện trở của một dây dẫn


Tác giả Linda Detwiler
Trường / Tổ chức Webster Co. High School
Ngày đăng ký 26/03/2018
Ngày cập nhật 26/03/2018