Resistivity Worksheet


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Resistivity Worksheet
Mô tả Students develop methods to investigate the impacts of resistivity, length, and area on resistance. https://docs.google.com/document/d/1_nTqMT3-KZl1HrbQHBWWbiy6Ibr0rMmXMuJLQvxm0xk/edit
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá circuits, resistance
Mô phỏng Điện trở của một dây dẫn (HTML5), Điện trở của một dây dẫn


Tác giả Linda Detwiler
Email liên lạc linda.detwiler@webster.kyschools.us
Trường / Tổ chức Webster Co. High School
Ngày đăng ký 26/03/2018
Ngày cập nhật 26/03/2018