Perchè i corpi galleggiano


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Perchè i corpi galleggiano
Mô tả Gli alunni utilizzando i vari blocchi misurano, volume massa e densità. Compilano delle tabelle osservando i dati trovati rispondo a delle domande. Variando i materiali dei blocchi e il fluido contenuto nella vasca, arrivano così a capire perché un corpo galleggia, affonda
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Ý
Từ khoá densità, fluido, galleggiamento, volume
Mô phỏng Sự nổi


Tác giả Rosangela Mapelli
Email liên lạc rosymappy@gmail.com
Trường / Tổ chức Istituto d'Istruzione Superiore Statale "G. Parini"
Ngày đăng ký 12/02/2018
Ngày cập nhật 12/02/2018