Werkblad simulatie kracht en beweging klas 2


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Werkblad simulatie kracht en beweging klas 2
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Hoà Lan
Từ khoá beweging, constante snelheid, kracht, nettokracht, versnellen, vertragen
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Martijn van der Hoff
Email liên lạc hof@huygenscollege.nl
Trường / Tổ chức Christiaan Huygens College
Ngày đăng ký 07/02/2018
Ngày cập nhật 07/02/2018