Práctica virtual "Electroestática"


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Práctica virtual "Electroestática"
Mô tả Fenómeno de la electrización de los cuerpos por frotamiento. Interacción entre cargas eléctricas del mismo/distinto signo. Fenómeno de la polarización. Fenómeno de la descarga a tierra.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Electrización, electroestática, interacción entre cargas eléctricas, polarización
Mô phỏng Bong bóng và tĩnh điện (HTML5)


Tác giả Amaya Garcia-Barahona
Trường / Tổ chức IES Satafi
Ngày đăng ký 14/01/2018
Ngày cập nhật 14/01/2018