Spajanje više trošila


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Spajanje više trošila
Mô tả Nastavni listić za samostalno istraživanje svojstava serijskih spojeva na primjerima sa više trošila
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Khác
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Croatian
Từ khoá električni strujni krug, paralelni spoj, serijski spoj
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5)


Tác giả Anita Sečan
Email liên lạc anitabranisa@yahoo.com
Trường / Tổ chức OŠ BELICA
Ngày đăng ký 09/11/2017
Ngày cập nhật 09/11/2017