Discovering the conservation of momentum


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Discovering the conservation of momentum
Mô tả Students use data to discover the concepts behind the conservation of momentum, elastic, inelastic, and two-dimensional collisions.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá conservation of momentum 1 and 2 dimentional collisions
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Jonathan Carlson
Email liên lạc jcarlson@brent.edu.ph
Trường / Tổ chức Brent International School Manila
Ngày đăng ký 28/10/2017
Ngày cập nhật 28/10/2017