Transformações gasosas


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Transformações gasosas
Mô tả Atividade desenvolvida em sala de aula envolvendo a equação geral dos gases
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Chứng minh, Guided Activity
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá gases, lei geral dos gases, transformações
Mô phỏng Tính chất của chất khí


Tác giả Ivandson Bandeira
Trường / Tổ chức IFCE
Ngày đăng ký 24/10/2017
Ngày cập nhật 24/10/2017