Radioatividade e suas aplicações


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Radioatividade e suas aplicações
Mô tả A atividade envolve o uso da radiação no calculo da datação de fósseis e minérios contendo urânio empobrecido. Também são relacionadas atividades complementares que envolvem o uso da radiação.
Chủ đề Hoá học, Khoa học về trái đất, Khác, Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Portuguese
Từ khoá Decaimento radioativo, aplicações da radiação, datação radioativa
Mô phỏng Game định thời bằng phương pháp phóng xạ


Tác giả Ricardo Candeiro
Email liên lạc ricardocandeiro@hotmail.com
Trường / Tổ chức CNEN
Ngày đăng ký 22/10/2017
Ngày cập nhật 22/10/2017