Radioaktiivse lagunemise meedialabori juhend


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Radioaktiivse lagunemise meedialabori juhend
Mô tả Alfa ja beeta aktiivsete ainete poolestusaja määramine.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Estonian
Từ khoá Poolestusaeg, radioaktiivne lagunemine
Mô phỏng Phóng xạ Alpha, Phóng xạ Beta


Tác giả Siim Tõkke
Email liên lạc siim-tokke@hotmail.com
Trường / Tổ chức Vanalinna Hariduskolleegium
Ngày đăng ký 08/06/2017
Ngày cập nhật 08/06/2017