Making Green Paint Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Making Green Paint
Mô tả Students use relative thinking to solve mixing problems using a paint mixing simulation and contrast absolute (additive) thinking and relative (multiplicative) thinking when reflecting on the activity during partner and whole group discussion.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Phát biểu thảo luận
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá ratios
Mô phỏng Sân chơi tỷ lệ (HTML5)


Tác giả Michael Matassa
Email liên lạc michael.matassa@colorado.edu
Trường / Tổ chức University of Colorado Boulder
Ngày đăng ký 06/06/2017
Ngày cập nhật 06/06/2017