Vraagstuk rond de wet van Hooke


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Vraagstuk rond de wet van Hooke
Mô tả Een vraagstuk waarbij de leerlingen deze applet nodig hebben.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework, Khác
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Hoà Lan
Từ khoá Hooke, Task, law, vraagstuk, wet
Mô phỏng Quả cân và lò xo


Tác giả Dries Boncquet
Trường / Tổ chức Vives
Ngày đăng ký 29/05/2017
Ngày cập nhật 29/05/2017