Conservação de Energia


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Conservação de Energia
Mô tả Os objetivos dessa atividade são: - Identificar os tipos de energia no nosso dia a dia - Compreender o processo de transformação de energia - Diferenciar sistema conservativo de sistema dissipativo - Resolver situações-problema sobre sistemas conservativos e sistemas dissipativos
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Chứng minh, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab, Phát biểu thảo luận
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá energia;conservação
Mô phỏng Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả JOSÉ ADEMIR DAMASCENO JÚNIOR E MAIRTON CAVALCANTE ROMEU
Email liên lạc profademir7@gmail.com
Trường / Tổ chức Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE
Ngày đăng ký 26/05/2017
Ngày cập nhật 08/04/2018