alfa verval


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề alfa verval
Mô tả Vertaling en herverdeling van de vragen van de Engels Alpha-decay en toegevoegd het tekenen van een kromme.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Hoà Lan
Từ khoá alfa verval
Mô phỏng Phóng xạ Alpha


Tác giả Janine Nauw
Email liên lạc janine@nauw.xs4all.nl
Trường / Tổ chức CSG Dingstede
Ngày đăng ký 11/05/2017
Ngày cập nhật 11/05/2017