Atividade de Aritmética


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Atividade de Aritmética
Mô tả Atividade de Aritmética por meio de jogo em três modalidades: multiplicação, fatoração ou divisão, com ou sem cronômetro.
Chủ đề Toán
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá aritmética, divisão, fator, ifce, matemática, multiplicação, português
Mô phỏng Số học (HTML5)


Tác giả Ramon Albuquerque
Email liên lạc ramonalbuquerque@gmail.com
Trường / Tổ chức IFCE
Ngày đăng ký 02/05/2017
Ngày cập nhật 02/05/2017