Mjerenje struje i napona


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Mjerenje struje i napona
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá električna struja, električni napon, istraživačko učenje, mjerenje
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Anita Sečan
Trường / Tổ chức OŠ BELICA
Ngày đăng ký 18/04/2017
Ngày cập nhật 09/11/2017