Laboratorio Virtual Potencial Eléctrico


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Laboratorio Virtual Potencial Eléctrico
Mô tả Documento con Objetivos, y actividades para estudiantes de la Universidad Antonio Nariño
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Discussion Prompts, Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Potencial Eléctrico
Mô phỏng Điện tích và điện trường (HTML5), Điện tích và điện trường


Tác giả Diego Fernando Becerra Rodríguez
Email liên lạc becerrod@hotmail.com
Trường / Tổ chức Universidad Antonio Nariño
Ngày đăng ký 02/03/2017
Ngày cập nhật 02/03/2017