laboratorijas darbs


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề laboratorijas darbs
Mô tả
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ High School, Khác
Loại Chứng minh, Discussion Prompts, Guided Activity, Homework, Khác, Lab, Multiple-Choice Concept Questions
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Latvian
Từ khoá vinni
Mô phỏng Phòng thí nghiệm Con lắc đơn


Tác giả Natalija Shilde
Trường / Tổ chức Valmieras 2.vidusskola
Ngày đăng ký 20/10/2016
Ngày cập nhật 31/10/2016