Balanceando Ecuaciones


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Balanceando Ecuaciones
Mô tả Traducción a español de la guía elaborada por Laura Peck.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Ecuaciones químicas, Inorgánica., Orgánica
Mô phỏng Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5)


Tác giả Elvis Rivera
Trường / Tổ chức Instituto Armando Calidonio
Ngày đăng ký 18/04/2016
Ngày cập nhật 18/04/2016