Hubungan Antara Tegangan, Kuat Arus Dan Hambatan Listrik


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Hubungan Antara Tegangan, Kuat Arus Dan Hambatan Listrik
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Indonesian
Từ khoá Hambatan Listrik, Kuat Arus, Tegangan, hukum ohm
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo


Tác giả MUHAMMAD ZULHAM
Email liên lạc mzulham@hotmail.com
Trường / Tổ chức SMP N 1 Sedayu
Ngày đăng ký 31/03/2016
Ngày cập nhật 31/03/2016