Rangkaian Kapasitor Zoewono


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Rangkaian Kapasitor Zoewono
Mô tả Rangkaian kapasitor terdiri dari rangkaia seri dan rangkaian parallel. Kunci dari rangkaian seri adalah muatan yang mengalir pada tiap-tiap kapasitor besarnya sama dan kunci untuk rangkaian parallel adalah tegangan pada tiap-tiap kapasitor besarnya sama.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Indonesian
Từ khoá Rangkaian Kapasitor
Mô phỏng Tụ điện


Tác giả zoewono syahputra
Trường / Tổ chức SMA N 1 Lendah
Ngày đăng ký 29/03/2016
Ngày cập nhật 29/03/2016