Inquiry activity about State of Matter: Basic


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Inquiry activity about State of Matter: Basic
Mô tả
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Guided Activity
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Estado Físico. Ensino Investigativo. Simulação Interativa.
Mô phỏng Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản


Tác giả Flávio Silva
Trường / Tổ chức Federal University of Minas Gerais
Ngày đăng ký 26/03/2016
Ngày cập nhật 26/03/2016