Color Vision pHet Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Color Vision pHet Lab
Mô tả Worksheet aimed for Middle School students to complete in pairs. The worksheet requires at least one computer per pair and takes approximately 50 minutes to complete.
Chủ đề Khác, Sinh học
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Color Vision, EMS, Lab, Light, Middle School, Worksheet
Mô phỏng Thị giác màu (HTML5)


Tác giả Zach Yindra
Trường / Tổ chức Osceola Middle School
Ngày đăng ký 17/03/2016
Ngày cập nhật 17/03/2016