Bending Light Student Worksheet


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Bending Light Student Worksheet
Mô tả This is a conceptual lab for a lower level high school physics class.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá bending light, lenses, reflection, refraction
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng (HTML5)


Tác giả Lucy Kulbago
Trường / Tổ chức Villa Angela-St. Joseph
Ngày đăng ký 01/03/2016
Ngày cập nhật 01/03/2016