Exploring Circuits A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring Circuits
Mô tả Students explore building series and parallel circuits under different parameters and how effectively electrons are able to flow through various materials.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá conductor, insulator, parallel, series
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Rosemary Boardman
Trường / Tổ chức International School of Beijing
Ngày đăng ký 09/02/2016
Ngày cập nhật 30/10/2017