Exploring Circuits Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Exploring Circuits
Mô tả Students explore building series and parallel circuits under different parameters and how effectively electrons are able to flow through various materials.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá conductor, insulator, parallel, series
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Rosemary Boardman
Email liên lạc rboardman@isb.bj.edu.cn
Trường / Tổ chức International School of Beijing
Ngày đăng ký 09/02/2016
Ngày cập nhật 30/10/2017