Collision Into Activity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Collision Into Activity
Mô tả For students who have learnt about momentum but not yet investigated collisions. This is a quick way of investigating inelastic versus elastic collisions.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá momentum collision introduction inelastic elastic
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Tim Woolgar
Trường / Tổ chức Gateway High School
Ngày đăng ký 29/01/2016
Ngày cập nhật 29/01/2016