Fluid Pressure and Flow Phet Simulation worksheet


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Fluid Pressure and Flow Phet Simulation worksheet
Mô tả Worksheet to go with the Fluid Pressure and Flow Phet Simulation. Can be used for AP Physics 2 classes. More resources at www.twuphysics.org.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá AP Physics 2, Flow, Fluid, Phet, Pressure, Simulation, worksheet
Mô phỏng Dòng và áp suất chất lỏng


Tác giả Yau-Jong Twu
Trường / Tổ chức Eleanor Roosevelt High School, pgcps
Ngày đăng ký 02/11/2015
Ngày cập nhật 02/11/2015