Momento de uma força


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Momento de uma força
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Chứng minh, Các hoạt động có hướng dẫn, Khác, Lab, Phát biểu thảo luận
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá momento de uma força, rotação, torque
Mô phỏng Cân bằng (HTML5)


Tác giả Diogo Magalhães
Email liên lạc diogo.magalhaes@saofrancisco.ifc.edu.br
Trường / Tổ chức Instituto Federal Catarinense
Ngày đăng ký 27/10/2015
Ngày cập nhật 27/10/2015