Momento de uma força


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Momento de uma força
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Chứng minh, Discussion Prompts, Guided Activity, Homework, Khác, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá momento de uma força, rotação, torque
Mô phỏng Cân bằng (HTML5)


Tác giả Diogo Magalhães
Trường / Tổ chức Instituto Federal Catarinense
Ngày đăng ký 27/10/2015
Ngày cập nhật 27/10/2015