Collision Lab Basics Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Collision Lab Basics
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá 9th Grade Physical Science
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Brett Moser
Email liên lạc bmoser@geringschools.net
Trường / Tổ chức Gering Public Schools
Ngày đăng ký 05/10/2015
Ngày cập nhật 05/10/2015