Collision Lab Basics A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Collision Lab Basics
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá 9th Grade Physical Science
Mô phỏng Va chạm (HTML5), Va chạm


Tác giả Brett Moser
Trường / Tổ chức Gering Public Schools
Ngày đăng ký 05/10/2015
Ngày cập nhật 12/03/2021