Investigating Density, Volume, Mass and Weight Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Investigating Density, Volume, Mass and Weight
Mô tả Lab investigating the properties of density, volume, mass, and weight and their differences. This includes hands-on activities as well as PhET use ideas.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, K-5, Trung học CS, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá density, mass, volume, weight
Mô phỏng Mật độ


Tác giả Dr. Wendy Adams
Email liên lạc taff0963@bears.unco.edu
Trường / Tổ chức University of Northern Colorado
Ngày đăng ký 20/08/2015
Ngày cập nhật 23/08/2015