Exploring Slope and Speed Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring Slope and Speed
Mô tả Exploring the relationship between the slope of a line and the speed of objects. Includes optional extensions for determining slope, performing a lab activity on ramp height and speed, and CER writing. Includes a teacher's guide.
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá graphing, slope, speed
Mô phỏng Đồ thị Hàm tuyến tính (HTML5)


Tác giả Sarah Borenstein and Trish Loeblein
Email liên lạc sborenstein@cherrycreekschools.org
Trường / Tổ chức Campus Middle School
Ngày đăng ký 15/07/2015
Ngày cập nhật 04/08/2015