Maze Game- A Velocity & Acceleration Comparison Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Maze Game- A Velocity & Acceleration Comparison
Mô tả This activity is designed for the AP Physics 1 course. Students performing this activity have read through "The Physics Tutorial: Kinematics" lesson from physicsclassroom.com. However, no classroom discussions or lessons will occur before this inquiry activity. This activity allows them to physically and verbally compare velocity vector diagrams to acceleration vector diagrams and identifies misconceptions students may have before we enter into classroom discussion.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Phát biểu thảo luận
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá acceleration, accleration vector, vector diagrams, velocity
Mô phỏng Mê lộ


Tác giả Ashley Webb
Email liên lạc ashley.webb@dcsms.org
Trường / Tổ chức DeSoto Central High School
Ngày đăng ký 07/07/2015
Ngày cập nhật 07/07/2015