Introduction to acids & bases


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Introduction to acids & bases
Mô tả This is an introductory activity to acids, bases & pH
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá pH acid base
Mô phỏng Thang đo pH (HTML5)


Tác giả Donna Brewster
Trường / Tổ chức Beverly High School
Ngày đăng ký 31/05/2015
Ngày cập nhật 31/05/2015