C.A.S.T.L.E. Unit 1 Labs


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề C.A.S.T.L.E. Unit 1 Labs
Mô tả Supplement for the C.A.S.T.L.E./modeling lab allowing for measurements and viewing of the electrons which are not possible with physical circuit construction.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá circuit, conductor, current, insulator
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC), Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo


Tác giả Steve Banasiak
Trường / Tổ chức Homewood-Flossmoor HighSchool
Ngày đăng ký 08/02/2015
Ngày cập nhật 08/02/2015