Concentratie PhET


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Concentratie PhET
Mô tả
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học CS
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Hoà Lan
Từ khoá oplosmiddel, oplossing, vaste stof, verzadigd
Mô phỏng Nồng độ


Tác giả Floor van Marsbergen
Email liên lạc floor.van.marsbergen@hotmail.com
Trường / Tổ chức VU
Ngày đăng ký 10/11/2014
Ngày cập nhật 10/11/2014