Construyendo algunos átomos


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Construyendo algunos átomos
Mô tả
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Middle School
Loại Chứng minh
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá átomo, 4eso, electrón, neutrón, protón, química
Mô phỏng Tạo dựng một nguyên tử (HTML5), Tạo dựng một nguyên tử


Tác giả Félix A. Gutiérrez Múzquiz
Trường / Tổ chức IES Élaios
Ngày đăng ký 06/11/2014
Ngày cập nhật 02/02/2018