Molecule Polarity - Clicker Questions Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Molecule Polarity - Clicker Questions
Mô tả Clicker questions used with the Molecule Polarity simulation, with annotations
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn
Loại Câu hỏi trắc nghiệm
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá bond polarity, dipole, electronegativity, molecule polarity
Mô phỏng Cực tính của phân tử (HTML5), Sự Phân cực phân tử


Tác giả Trish Loeblein, Robert Parson
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 05/11/2014
Ngày cập nhật 26/07/2017