Isotopes and Atomic Mass - Guided Inquiry Activity Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Isotopes and Atomic Mass - Guided Inquiry Activity
Mô tả This guided-inquiry activity has two learning goals -- Students will be able to, Students will be able to:(1) Explain the difference between atomic mass and mass number, and (2) Calculate average atomic mass from percent abundance and isotopic mass.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá atomic mass, average atomic mass, isotope, isotope abundance, mass number
Mô phỏng Đồng vị và nguyên tử khối (HTML5), Đồng vị và nguyên tử khối


Tác giả Timothy Herzog
Email liên lạc phethelp@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 05/11/2014
Ngày cập nhật 24/05/2016