Build an Atom - Clicker Questions Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Build an Atom - Clicker Questions
Mô tả Clicker questions for use with the Build an Atom simulation, with annotations for suggested simulation demos, follow-up discussion, and representative student responses.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn
Loại Câu hỏi trắc nghiệm
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá atomic symbol, electron, isotope, isotopic symbol, neutron, proton, subatomic particles
Mô phỏng Tạo dựng một nguyên tử (HTML5), Tạo dựng một nguyên tử


Tác giả Yuen-ying Carpenter, Robert Parson, Trish Loeblein
Email liên lạc phethelp@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 05/11/2014
Ngày cập nhật 01/07/2015