States of Matter Lecture Demonstration Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề States of Matter Lecture Demonstration
Mô tả This Interactive Lecture Demonstration has the following goals. Students will be able to: (1) Identify the familiar states of matter using atomic and molecular pictures; (2) Interpret the unusual properties of water using atomic and molecular pictures; (3) Predict how varying the temperature changes the behavior of the atoms or molecules.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Chứng minh
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá States of matter, density, evaporation, phases and phase changes, physical change, temperature
Mô phỏng Trạng thái của vật chất (HTML5), Trạng thái của vật chất: Những điều cơ bản


Tác giả Robert Parson, Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 04/11/2014
Ngày cập nhật 28/12/2016