Molecule Shapes - Guided-Inquiry Activity Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Molecule Shapes - Guided-Inquiry Activity
Mô tả Learning goals for this Guided-Inquiry Activity include the following. Students will be able to: • Determine electron geometry and molecule geometry for molecules using VSEPR theory. • Explain the role that nonbonding electron pairs play in determining molecule geometry. • Predict bond angles in covalent molecules as well as deviations from idealized bond angles.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá 3D drawing, POGIL, bonding, geometry, guided inquiry, lone pairs, molecule, shapes
Mô phỏng Hình dạng phân tử (HTML5), Hình dạng phân tử


Tác giả Timothy Herzog, Emily Moore
Email liên lạc phethelp@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 02/11/2014
Ngày cập nhật 23/06/2015