Associação de resistores e geradores.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Associação de resistores e geradores.
Mô tả Roteiro sobre o a associação de resitores e geradores em série e em paralelo.
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá geradores, medidas elétricas., resistores
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Anaximandro Dalri Merizio
Trường / Tổ chức Teacher
Ngày đăng ký 28/10/2014
Ngày cập nhật 28/10/2014