Gravity Force Investigation (PreAP) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gravity Force Investigation (PreAP)
Mô tả In this lab, students make qualitative and quantitative observations using the PhET simulation. They design their own experiment to calculate "G." A sample lab is provided to help guide the students.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gravity force
Mô phỏng Phòng thí nghiệm Lực hấp dẫn


Tác giả Elyse Zimmer
Email liên lạc elyse.zimmer@gmail.com
Trường / Tổ chức KIPP Houston Public Schools
Ngày đăng ký 21/07/2014
Ngày cập nhật 23/08/2015