lab course mass-spring system


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề lab course mass-spring system
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Hoà Lan
Từ khoá practicum massa-veersysteem
Mô phỏng Quả cân và lò xo


Tác giả Peter Selen
Trường / Tổ chức Colegio Arubano
Ngày đăng ký 13/05/2014
Ngày cập nhật 13/05/2014