Formas y Cambios de Energía


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Formas y Cambios de Energía
Mô tả Se desarrolla: - Por qué se calientan o enfrían los cuerpos. - Transformación de la energía
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha (Peru)
Từ khoá Cambios de Energía. Transformaciones de Energía, Formas de Energía
Mô phỏng Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng


Tác giả D. Ricardo Chunga
Email liên lạc shilong76@gmail.com
Trường / Tổ chức School
Ngày đăng ký 18/03/2014
Ngày cập nhật 18/03/2014