Força de Atrito


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Força de Atrito
Mô tả
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Força de atrito, Inércia
Mô phỏng Lực và Chuyển động


Tác giả Marcus Duarte
Trường / Tổ chức IFMG
Ngày đăng ký 20/02/2014
Ngày cập nhật 20/02/2014