Oscillate Waves and Wavelengths


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Oscillate Waves and Wavelengths
Mô tả In this activity, you will get to investigate the concepts of waves and wavelengths. You will get to explore different sizes of oscillate waves and what factors have an effect on its height and length.
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ Middle School
Loại Concept questions, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá oscillate, wavelengths, waves
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây


Tác giả Kim Wu
Trường / Tổ chức Hunter College
Ngày đăng ký 19/03/2013
Ngày cập nhật 19/03/2013