Sugar and Salt Solutions: Exploring Common Substances Using a PhET Simulation Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Sugar and Salt Solutions: Exploring Common Substances Using a PhET Simulation
Mô tả This activity is designed to be a guided inquiry lesson using a simulation produced by the PhET group from the University of Colorado at Boulder. The lesson has two parts, and can be used in a unit on chemical bonding or solutions. In Part I, students are given the opportunity to explore the simulation and the effect of adding sugar and salt to water. In Part II, students are introduced to the terms electrolyte and nonelectro- lyte. In the Extension, students have the opportunity to explore several other substances, and are introduced to the ideas of ionic and covalent bonding.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Khác, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá electrolyte, nonelectrolyte
Mô phỏng Dung dịch muối và đường


Tác giả Emily Moore, Lisa McGaw
Email liên lạc emily.moore@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET, LTF
Ngày đăng ký 03/08/2012
Ngày cập nhật 11/08/2012